Vyhľadávanie

Kategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V ESHOPE PROFISAT.SK

  • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predajcom sa riadia podľa stanovených podmienok, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

  • OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť kúpy tovaru priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíku. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery a ostatné údaje uvedené na našich stránke sú udané nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami danými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadením platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov uvedených v objednávke. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v e-shope. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-shopu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním zbožia. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

  • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín od jej odoslania. Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme informovať.

  • VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak sú splnené podmienky uvedené nižšie. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

» nakolko máme v ponuke špecifický tovar ktorý sa vkladá priamo do uší - takzvané slúchadlá špunty - neni možné ich z       hygienyckých  dôvodov vrátiť.

» tovar musí byť spôsobilý na ďalší predaj

» tovar musí byť nepoškodený , v prípade podozrenia na nefunčnosť výrobku si predajca vyhradzuje právo na preverenie funkčnosti v odbornom servise.

» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

» zašlite spolu s dokladom o kúpe
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, alebo poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

  • DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je do 48 hodin až 10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak.

  • MOŽNOSTI DODANIA

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou.

Pošta balík 1 trieda - 4€

Kurier - dobierka - 7€

Pri platbe vopred na náš účet DOPRAVA ZDARMA !

 

Pri platbe vopred na náš účet alebo pri objednávke nad 400€ DOPRAVA ZDARMA !!

 

  • REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadnú reklamáciu vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym postupom. Kupujúci je povinný tovar po svojom prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je nám kupujúci povinný okamžite hlásiť . Za vady vzniknuté prepravcom neručíme! Na všetok tovar sa vzťahuje zákonom stanovená 24 mesačná záruka, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite doporučene ako balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade reklamácií Vás budeme pravidelne informovať o stave reklamácie.

  • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NRSR 428/2002 a novelizácie 99/2005 Z.z. Týmto prehlasujeme a zaväzujeme sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.